Betalningsvillkor

30 dagar netto från fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras med f.n. 10% per år.