Egmonts program för produktsäkerhet och kvalitetsfrågor

Egmont arbetar ständigt för att alla produkter ska hålla hög kvalitet och vara trygga att använda. Detta är särskilt viktigt för produkter som riktar sig mot barn.

 

Egmonts program för Social Compliance innefattar även produktsäkerhet och kvalitetsfrågor.

Det är viktigt att våra produkter är säkra att använda. Både så som de är tänkta användas, och på andra sätt som det är möjligt att förutse.

 

Egmont och kvalitetssäkring

Egmonts kvalitetssäkringsprogram inrättades för att säkerställa att alla relevanta och gällande produktsäkerhetslagar och standarder uppfylls, samtidigt som kvaliteten på produkterna möter konsumenternas förväntningar.

 

Du kan läsa mer om Egmonts program för Social Compliance med fokus på kvalitetssäkring här (pdf) http://www.egmont.com/Upload/Samfunnsansvar/Egmont_SocialComplianceProgramme_2016_WEB.pdf

 

Egmont och produktsäkerhet

Egmonts krav på produktsäkerhet finns sammanfattade i Egmonts säkerhetsmanual som uppdateras två gånger per år. Manualen innefattar de krav, lagar, standarder, etc., som gäller för samtliga marknader där Egmont säljer sina produkter.

 

Du kan läsa mer om Egmonts Social Compliance Program med fokus på produktsäkerhet här (PDF) http://www.egmont.com/Upload/Samfunnsansvar/Egmont_SocialComplianceProgramme_2016_WEB.pdf

 

Krav på våra leverantörer

För att säkerställa att leverantörerna följer Egmonts uppförandekod, Egmont Code of Conduct, måste de visa att de har förutsättningarna att producera Egmonts produkter samt att de ska informera om vilka material och ämnen som används i produkterna. Endast material som är godkända enligt lag får användas i produktionen.

 

Egmont har ett omfattande testprogram och alla produkter är testade och godkända i enlighet med gällande lagstiftning innan de kommer ut på marknaden. Alla produkter testas av Egmonts inspektörer eller tredje part-inspektörer under produktion och före leverans från fabriken, alternativt före distribution. Om produkterna inte blir godkända måste leverantören ändra produkterna, och därefter ska de testas på nytt.

 

År 2016 genomförde Egmont 898 inspektioner av leksaker för att säkerställa att produkterna överensstämmer med Egmont produktsäkerhets- och kvalitetsprogram.

 

Du kan läsa mer om inspektioner, produktåterkallelser och tester i Egmont COP rapport för 2016 här (PDF).
http://www.egmont.com/Upload/EgmontCOM/CSR/EGMONT_UN_Global_Compact_COP_2016_FINAL.pdf