Do not delete this link

FRANKENSTEIN

Artikel 430784
40 sid. Nytolkning av histoiren om Frankenstein. Musse Frankenstein berättar om hur han experimenterat fram varelsen Bors, och om hur allting gick fel...
© Egmont Story House AB 2022.